Radiyal (Kol) Yoldan Anjiyografi

        Koldan (radiyal) anjiyografi yaşlı, obez, kanama riski yüksek olan hastalarda tercih edilen yoldur. Hasta ve ailesi anjiyografi işlemini kabul ettiğinde, doktor, radyal veya femoral arter kullanıp kullanmayacakları konusunda kateter yerleştirmek için hastaya tercihini sorar. Hastaların seçim yapmadan önce bilmeleri gereken birçok gerçek vardır. Her şeyden önce, hastaların çoğunun bir sonraki prosedürü için radyal kateterizasyon tercih ettiğini söylemek önemlidir. Kanama riski azdır, obez olan veya kan inceltici ilaçları kullananlar için daha uygundur. Prosedürden hemen sonra hasta taburcu edilebilir, damarsal komplikasyon olasılığı femoral (kasık) yaklaşımdan daha düşüktür ve hastalar yatağa bağlı kalmamaları, sırt ağrısı çeken hastalar için oldukça avantajlı bir durumdur; böylelikle hemen ayağa kalkıp yürüyebilirler.        

 

        Bununla birlikte, radial arter de risk taşır. Kan damarına zarar verme veya yırtılma ihtimali yüksektir. Radial arter duvarını astarlayan kasların spazmı olası bir komplikasyondur. İşlem sırasında hasta acıyı ve rahatsızlığı hissedebilir. Ayrıca, kan pıhtısı oluşması radyal arteri tamamen kapatabilir.

Kaynakça

Balaji, N.R. & Shah, P.B. (2011). Radial Artery Catheterization. Circulation, 124 (16). Pp. 407-

408. http://circ.ahajournals.org/content/124/16/e407 adresinden erişilmiştir.

Radiyal (koldan) kılıf yerleştirilme işlemi