Perifer Anjiyografi

        Periferik anjiyografi terimi karotis (şah damarları), vertebral (omurganın iki yanında beyini besleyen damarlar), mezenter (barsak damarlarının), böbrek ve bacaklara veya kollara kan sağlayan bir veya daha fazla arterdeki daralmış veya tıkanmış alanları ortaya çıkarmak için röntgen ve boya kullanan bir testtir.

 

        Periferik anjiyografi, doktorun tedaviyle ilgili karar vermesine yardımcı olan bir testtir. Doktor kararına göre, ilaç, stent yerleştirilmesi veya ameliyat yapılması önerilir. Genel olarak prosedür güvenlidir fakat bazı durumlarda komplikasyonlar meydana gelebilir. Bunlar arterin kateteri ile olası hasar görmesi, testte kullanılan boyaya karşı alerjik reaksiyon, kan damarını kapatan kan pıhtılarının kanaması veya oluşmasıdır.

Kaynakça

Peripheral Angiogram & Angioplasty (t.y.). 21.08.2017 tarihinde

http://www.mercyangiography.co.nz/Procecures/Peripheral/Peripheral+Angiogram++Angioplasty.html sitesinden edinilmiştir.

       Vaka örneği:

     

  •  39 yaşında erkek hasta,

  • Şeker hastalığı, hipertansiyon,  kronik böbrek yetersizliği GFR: 38 ml/dk öyküsü mevcut,

  • 2 sene öne anjiyografi öyküsü, normal koroner damarlar.

  • Yaklaşık 6 aydır bacaklarda yürümekle ağrısı olan ve sol ayak büyük parmağında gangren lezyonu izlendi. Fontaine sınıf ıv.

  • Doppler USG’de femoral arterde akım izlenmedi ve femoral arterlerde monofazik akım formu görüldü. Sağ alt ekstremitelerde distal nabızlar alınamıyordu ve ABI <0.9 idi.

  • Bunun üzerine yapılan anjiyografide sağ ve sol ayak femoral arter tam tıkalı olduğu görüldü.

Ayak damar tıkanıklığı, perifer, arter hastalığı, diyabetik ayak, gangren, yürümede zorluk, ağrı, balon stent

Hastanın damarının önceki ve sonraki hali.

Ayak damar tıkanıklığı, perifer, arter hastalığı, diyabetik ayak, gangren, yürümede zorluk, ağrı, balon stent
  1. Video: Perifer anjiyografik görüntülemede sol ayak femoral arterin tam tıkalı olduğu görülmekte

2. Video: Kılavuz telle damarın tıkalı bölgesini geçtikten sonraki balon şişirme anın anjiyografik görüntüsü.

3. Video: balonun tam açılması

4. Video: kontrol film çekiminde damarın tam açıldığını görülmektedir.

Perifer anjiyografi sonucu olarak hastanın ayağının önceki ve 2 ay sonraki hali.