Konjenital Kalp Hastalığı

        Konjenital kalp kusuru, doğum anında kalbin yapısında bir ya da daha fazla kusurun bulunduğunu anlatan bir terimdir. Ortalama olarak her 1000 bebekten sekizi konjenital kalp kusuru türleriyle birlikte doğar. Geçmişte, bir kalp kusuruyla doğmak kısalmış ömür anlamına gelirken, tıp teknolojilerindeki ilerlemeler bugün ortalama yaşam süresinde artış şansı sunar. En yaygın konjenital kalp bozukluklarından ikisi ventriküler septal kusurlar, kısaca VSD ve atriyal septal kusurlar, kısaca ASD’dir. Her ikisi de kalbin oksijen bakımından fakir kanı akciğerlere pompalayan tarafla oksijen bakımından zengin kanı vücuda pompalayan taraf arasındaki duvarda anormal boşluklar olmasıdır.

Konjenital Kalp Hastalığı. (n.d.). Retrieved September 06, 2017, from https://blausen.com/tr/video/konjenital-kalp-hastalg/ sitesinden alınmıştır.

Konjenital ASD

 

         Atrial Septal Defekt, solla sağ atriyalar veya üst karıncıklar arasında uzanan septumda oluşan bir deliktir. Her iki durumda da sol taraftaki oksijen bakımından zengin kan sağ tarafa sızar. Bu dolaşan oksijen miktarını azaltır ve kalple akciğerler üzerinde ilave bir zorlanma yaratır.

Ekokardiyografik görüntülemede sağ ve sol kalbi birbirinden ayıran bölgede açıklık görülmektedir.

Yan görüntüde Doppler ile belirgin renk geçişi izlenmektedir.

ASD, Konjenital Kalp Hastalığı, ASD, Kapatma, Perkutan, Müdahale, Kapatma,ASD, Cihaz, Transesophageal, Transözefajik Görüntüleme

A

Ekokardiyografik görüntülemede sağ ve sol kalbi birbirinden ayıran bölgede açıklık görülmektedir.(A ok)

Yan görüntüde Doppler ile belirgin renk geçişi izlenmektedir. (B ok)

Tranözefageal ekokardiyografide 

sağ ve sol kalbi birbirinden ayıran bölgede açıklık görülmektedir.

Yan görüntüde Doppler ile belirgin renk geçişi izlenmektedir.

ASD, Konjenital Kalp Hastalığı, ASD, Kapatma, Perkutan, Müdahale, Kapatma,ASD, Cihaz, Transesophageal, Transözefajik Görüntüleme

A

A

Tranözefageal ekokardiyografide 

sağ ve sol kalbi birbirinden ayıran bölgede açıklık görülmektedir.

Yan görüntüde Doppler ile belirgin renk geçişi izlenmektedir.

Konjenital VSD

        VSD, solla sağ ventriküller veya alt karıncıklar arasında uzanan septum ya da duvarda oluşan bir deliktir.

 

Ekokardiyografik Doppler görüntülemede sağ-sol karıncık arasında belirgin renk geçişi izlenmektedir. 

Ekokardiyografik görüntülemede okla gösterilen sağ sol karıncığı (ventrikül) ayıran kas bölgesinde açıklık görülmektedir. 

VSD, Konjenital Kalp Hastalığı, VSD Kapatma, Perkutan, Müdahale, Kapatma,VSD Cihaz, Transesophageal

Ekokardiyografik Doppler görüntülemede sağ-sol karıncık arasında belirgin renk geçişi izlenmektedir. 

VSD, Konjenital Kalp Hastalığı, VSD Kapatma, Perkutan, Müdahale, Kapatma,VSD Cihaz

Ekokardiyografik görüntülemede okla gösterilen sağ sol karıncığı (ventrikül) ayıran kas bölgesinde açıklık görülmektedir.