Femoral(Kasık) Yoldan Anjiyografi 

        Femoral yaklaşımı teknik olarak daha az zorlayıcıdır ve anjiyografi uygulayıcısı çoğunluğu bu işlemi daha kolay yapar. Bu yaklaşım radial arterinin gerekli olduğu hastalarda ve bypass olacak hastalarda kullanılır. Bununla birlikte, sürecin birçok dezavantajı vardır. Prosedürü takiben hastanın bacağını 2-6 saat bükmeden kısmen yatması gerekir ve bazı durumlarda hareketsizlik uzamış olsa dahi kanama olabilir ve femoral arteri onarmak için kan transfüzyonu veya cerrahisi gerekebilir. Bu komplikasyonların seyrek olmasına rağmen, bunlar görülebilir ve prosedürü kabul etmeden önce olası komplikasyonlar hakkında hasta bilgilendirilmelidir.

Femoral (kasık) yolundan kılıf yerleştirişme işlemi

Vaka örneği: 

Hastamız erkek, 70 yaşında

Başvuru şikayeti: Göğüs ağrısı, nefes darlığı 

Şeker hastalığı, hipertansiyon, astım öyküsü mevcut.

Kan tahlilerinde Kalp enzimleri yüksek (CK-MB, Troponin)

Yapılan kalp anjiyosunda 3 damar tıkanıklığı tespit edildi. 

Konsey olarak bypass ameliyatı yüksek riskli olarak değerlendirilmesi üzere, anjiyo yöntemi ile  damar açma işlemine geçildi.

CTO, Kronik Total Oklüzyon, Bypass, Cabgo, Kalp Ameliyatı, Tam Tıkalı, Girişimsel Anjiyografi, KTO, Damar tıkanıklığı, Damar darlığı, Koroner Anjiyografi,

A

B

C

CTO, Kronik Total Oklüzyon, Bypass, Cabgo, Kalp Ameliyatı, Tam Tıkalı, Girişimsel Anjiyografi, KTO, Damar tıkanıklığı, Damar darlığı, Koroner Anjiyografi,

A

B

Anjiyografik görüntü;

A- Sol inen ana damar (LAD) proksimal darlığı,

B- CX ana damar Obtus marginalis dalı darlığı,

C- CX ana damar distal darlığı.

Anjiyografik görüntü;

A- Sol inen ana damar-LAD ağız kısmı darlığı

B- CX- Obtus marginalis dalı darlığı,

CTO, Kronik Total Oklüzyon, Bypass, Cabgo, Kalp Ameliyatı, Tam Tıkalı, Girişimsel Anjiyografi, KTO, Damar tıkanıklığı, Damar darlığı, Koroner Anjiyografi,

Anjiyografik görüntü;

Sağ koroner ana damarı çoklu uzun darlıklar

 Sol inen ana damar-LAD ağız kısmı darlığın anjiyografik görüntüsü

Sağ koroner ana damarı çoklu uzun darlıkların aanjiyografik görüntüsü

Sol inen ana damar-LAD proksimal darlığın sten işlem sonrası anjiyografik görüntüsü

Sol inen ana damar-LAD ağız kısmı darlığın stent şişirilme anın anjiyografik görüntüsü

CX ana damar Obtus marginalis dalın ve

CX ana damar distal darlığın anjiyografik görüntüsü

Sol inen ana damar-LAD proksimal darlığın stent yerleştirilme görüntüsü

Sol inen ana damar-LAD ağız kısmı darlığın stent yerleştirilme işlemin anjiyografik görüntüsü

Sol inen ana damar-LAD ağız kısmı darlığın stent sonrası anjiyografik görüntüsü