CTO Kronik Total Oklüzyon

        Kronik tam tıkanıklık-Kronik total oklüzyon-CTO terimi kalbi besleyen damarlarda 3 aydan daha uzun süredir olan tam tıkanıklıktır. Anjiyografik değerlendirmede tıkalı bölgede TIMI 0, yani akımın olmaması ve tıkanıklığın klinik bulgu ve hikâyeye göre veya anjiyografik görüntüye göre 3 aydan daha eski kanaatinin oluşmasıyla tanınmaktadır.

 

        Kronik damar tıkanıklığın başarılı bir şekilde açılması çeşitli faydaları sağlayabilir;

 1. Semptomların düzelmesi, örnek olarak göğüs ağrısı ve nefes darlığı

 2. Bypass cerrahisi ihtiyacında azalma

 3. Antianjinal ilaç tedavi ihtiyacında azalma

 4. Ölüm riskinde azalma

 5. Sol kalbin fonksiyonlarında iyileşme

 6. Ritim bozukluğu gelişme riskinde azalma

 7. Uzun dönemde oluşabilecek kalp krizlerinde toleransında iyileşme.

        Vaka örneği:

 • 60 yaşında erkek hasta

 • subendokardiyal miyokard enfarktüs ve akciğer ödemi tablosuyla yoğun bakıma yatış verildi.

 • Ekokardiyofrafi görüntülemede EF % 40, MY 3*, TY 2*, PAB 40 mmHg

 • Yoğun medikal tedavi ve noninvaziv mekanik ventilatör (CPAP) desteği altında hasta stabil hale getirildikten sonra koroner anjiyografi işlemi uygulandı. 

 • Yapılan anjiyofrafi işleminde 3 damar hastalığı tespit edildi. 

 • Hasta bypass ameliyatı istememesi nedeniyle CTO açılma işlemine geçildi. 

CTO, Kronik Total Oklüzyon, Bypass, Cabgo, Kalp Ameliyatı, Tam Tıkalı, Girişimsel Anjiyografi, KTO, Damar tıkanıklığı, Damar darlığı

Anjiyografik görüntülemede 

Sağ ana koroner damar ve oklarla gösterilen tam tıkalı segmentin uzunluğu

CTO, Kronik Total Oklüzyon, Bypass, Cabgo, Kalp Ameliyatı, Tam Tıkalı, Girişimsel Anjiyografi, KTO, Damar tıkanıklığı, Damar darlığı

A

B

Anjiyografik görüntülemede 

A-CX ana damar proksimalinde % 85 darlık

B- CX obtus marjinalis yan daldaki % 90 darlık

CTO, Kronik Total Oklüzyon, Bypass, Cabgo, Kalp Ameliyatı, Tam Tıkalı, Girişimsel Anjiyografi, KTO, Damar tıkanıklığı, Damar darlığı

Anjiyografik görüntülemede 

Sol inen ana damar (LAD) % 50 darlık

Dual görüntülemede sağ koroner arterin alt kısmı tersten doluşu ve tıkalı segmentin uzunluğu.

Sağ koroner arterin CTO tel ile lezyon geçildikten ve ilk balon şişirme işlemi yapıldıktan sonraki anjiyografik  görüntü.

Sağ koroner arterin stent işlemin yerleştirilmesinden sonraki anjiyografik görüntüsü. 

CTO, Kronik Total Oklüzyon, Bypass, Cabgo, Kalp Ameliyatı, Tam Tıkalı, Girişimsel Anjiyografi, KTO, Damar tıkanıklığı, Damar darlığı

Sağ koroner arterin sten işlemin yerleştirilmesinden sonraki anjiyografik görüntüsü.