Anjiyografi

        Kardiyak kateterizasyon, kalp rahatsızlıklarının teşhisi ve tedavisinde kullanılan invaziv bir prosedürdür. Kateterizasyon, kateter adı verilen küçük tüplerin (borular) x-ışını kılavuzluğu altında kan dolaşım sistemine eklendiği bir süreçtir. Kateterizasyonun amacı kalpteki kan akışı ve basınçları hakkında fikir edinmek ve kalp kaslarını besleyen kan damarlarında (koroner arterlerde) engel bulunup bulunmadığını kontrol etmektir. Anjiyografi cerrahi bir operasyon değildir, bir testtir ve hastaların tanı ve tedavisine yönelik ilk adımdır. Engel sayısı ve durum ilaç tedavisinin şiddeti derecesi ile ilgili olarak, kan akışını iyileştirmek ve semptomları hafifletmek için stentin yerleştirilmesi veya baypas ameliyatı için sevk önerilir. 

Video https://blausen.com/tr/video/anjiyografi/ sitesinden alınmıştır.

Anjiyografi Çeşitleri

Radiyal işlem, koldan işlem, radiyal anjiyografi

Radiyal Anjiyografi

Radial koroner anjiyografi el bileğinde bulunan 2 atar damardan biri olan radial arter (nabız sayılan atar damar) kullanılarak yapılan testtir.

Daha fazla bilgi almak için  buraya tıklayın.

CTO, Kronik Total Oklüzyon, Koroner Anjiyografi

CTO Kronik Total Oklüzyon Anjiyografi

Koroner damar veya periferik damarların üç ay veya daha fazla kronik tam tıkalı kalan damarların açılma işlemidir. 

Daha fazla bilgi almak için  buraya tıklayın.

Femoral Anjiyografi, Kasık Anjiyografi

Femoral Anjiyografi

Anjiyografi işlemin yapılmasında kasık (femur) bölgesi kullanılıyorsa bu femoral anjiyografi olarak isimlendirilir.

Daha fazla bilgi almak için  buraya tıklayın.

Perifer Anjiyografi, Böbrek, Kol, Subklaviyan arter

Perifer Anjiyografi

Periferik bir anjiyografi, pelvisinize, bacaklara, dizlere, ayak bileklerine ve daha az sıklıkla kollarına giren arterlerdeki daralmış veya bloke edilmiş tüm kan damarlarını belirlemek için yapılan bir testtir.

Daha fazla bilgi almak için  buraya
tıklayın.